Cabeza / Cap

​​A les obres d'aquesta sèrie faig un estudi de l'estructura del crani.

Més que la tècnica, m'interessa descobrir estats d'ànim dels rostres.

Són de format gran i tècnica mixta: carbonet, pastel, Betum de Judea i oli.